TAM

Technical Account Manager (TAM)

RedQ tilbyr Technical Account Manager, våre TAMer har til enhver tid fokus på ny teknologi. Våre TAMer bidrar i tekniske utredninger og diskusjoner for i din virksomhet. Vårt erfaring er med infrastruktur, drift og forvaltning av IT hvor hybride miljø og skyleveranser er en del av løsningen. Vi bidrar til en utstrakt kundedialog hvor vi involverer oss for å sikre en god og verdifull relasjon.

nb_NONorwegian
nb_NONorwegian