GDPR

Personopplysningsloven inneholder noen personvernprinsipper som alle virksomheter må følge. Ett av prinsippene er ansvarlighet. Dette prinsippet går ut på at virksomheten skal ha full oversikt over sin behandling av personopplysninger og iverksette tekniske og organisatoriske tiltak som gjør at loven følges. Dette betyr at hver enkelt virksomhet må gjøre mange viktige vurderinger på egen hånd – før de samler inn og bruker personopplysninger. RedQs rådgivere hjelper din bedrift å få oversikt over din bedrifts behandling av personopplysninger og om du oppfyller dagens lovkrav.

Les mer om

nb_NONorwegian
nb_NONorwegian