IT-Arkitekt

RedQ tilbyr IT-arkitekturer som er med på å sikre at virksomhetens prosesser og aktiviteter støttes av de rette IT-systemene, og at samhandlingen er optimal på tvers av organisasjonen. IT-arkitektur omfatter både hvordan nye og eksisterende systemer skal samvirke og koblingen mot forretningsmål. For å oppnå effektiv styring og forvaltning av en virksomhet er det sentralt at arkitekturprinsipper dokumenteres og innføres i organisasjonen. 

Det handler om å planlegge, i første omgang på et overordnet nivå og før man kaster seg ned i detaljer eller enkeltbehov. Det handler om å tenke helhetlig samtidig som man har øye for det spesifikke. Uten styring blir IT-arkitekturen et «tilfeldig» biprodukt av en rekke enkeltstående prosjekter. Det medfører en arkitektur som er komplisert, lite fleksibel og dyr å vedlikeholde. Det rette valg til et spesifikt formål er ikke nødvendigvis det rette valg for organisasjonen som helhet. RedQ hjelper å bygge gode rammeverk til hjelp i denne prosessen og vi benytter prosesser innen ITIL og Prince2.

nb_NONorwegian
nb_NONorwegian